PUBLIKACJE  NAUCZYCIELI


   
lp. tytuł i autor

pobierz
plik

1.  "Kilka słów na temat wychowania"- D. Tumalska

 
2.

"Recenzja książki pt. "Samorządna i organizacyjna działalność dzieci w szkole" autorstwa Z. Prywer i Z. Ziarko"- D. Tumalska
 

3. "Jak pomóc dziecku w pracy domowej"- J. Terebińska

 
4. "Zestaw zabaw muzyczno-ruchowych dla klasy I" - J. Terebińska

 
5. "Problemy dotyczące dziecka zawarte w konwencji o prawach dziecka" - J. Terebińska
 
6. "Postawy rodzicielskie i ich wpływ na osobowość dziecka"- G. Tomasik
 
7. "Program pracy wychowawcy klasowego w IV klasie szkoły podstawowej"- I. Jóźwiak
 
8. "Jak rozpoznawać dysleksję u dziecka i jak mu pomóc?"-H. Maliszewska
 

9. "Profilaktyka i postępowanie korekcyjne przy wadach rozwojowych"- H. Maliszewska
 

10. "Scenariusz pasowania na czytelnika szkolnej biblioteki"- G. Tomasik