PRZEKAŻ 1% PODATKU
NA RZECZ ORGANIZACJI POŻYTKU PUBLICZNEGOJeżeli chcesz przekazać 1% podatku należnego na rzecz


 w zeznaniu podatkowym
PIT-37 należy wypełnić rubryki 124-126 w bloku H

w następujący sposób:

  • 124. Nazwa OPP: Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Polskiej Wsi  
                                 "Razem Lepiej"
  • 125. Numer KRS: 0000138075
  • 126. Wnioskowana kwota: kwota, którą podatnik chce przekazać na rzecz OPP, wnioskowana kwota nie może przekraczać 1% kwoty podatku należnego (dla PIT-37 jest to rubryka 120) po zaokrągleniu do pełnych dziesiątek groszy w dół
  • 129. Wyrażam zgodę - zaznaczenie tej rubryki oznacza zgodę na przekazanie danych podatnika organizacji pożytku publicznego

.

 

      Pieniądze - 1% podatku należnego - na konto wybranej organizacji przekaże urząd skarbowy w terminie do 3 miesięcy. 

   
      Dodatkowe informacje:

  • 1% można przekazać tylko w zeznaniach podatkowych złożonych w terminie.
  • Z wyliczonej kwoty potrącone zostaną koszty przelewu.
  • W przypadku niezgodności numeru KRS i nazwy organizacji w zeznaniu podatkowym, podatnik zostanie wezwany do złożenia wyjaśnień.
  • Podatnik nie może podzielić swojego 1% na kilka organizacji.