NASZA  OKOLICA


Miszewo Murowane, Mniszewo, Myschewo – nazwa dzierżawcza od imienia Misz, Michał lub Mikołaj, Mirosław. Istnieje też hipoteza, iż nazwa wskazuje, że było to, podobnie jak Miszewko Garwackie, pierwotnie uposażenie klasztorne. Pierwsza wzmianka: 1239. Gniazdo rodziny Miszewskich (początek XV – XVII), potem Grabskich, Rościszewskich i Lasockich. W 1885 mieszkańcy trudnią się wyrobem sukna grubego, ogród w folwarku jest sławny ze swojej pasieki, a we wsi stoi szkoła początkowa.

 
        Kościół późnogotycki w Miszewie Murowanym.
 
        Dom Pomocy Społecznej "Nad Jarem"
 

        Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Polskiej Wsi "Razem Lepiej"

 
 

  Kościół późnogotycki w Miszewie Murowanym. Niektórzy badacze datują powstanie parafii na koniec XIV w. Inni twierdzą, że parafię założył po 1440 roku dziedzic Miszewa - Jan herbu Lubicz, cześnik płocki, wraz ze stryjem Jakubem - prepozytem kapituły katedralnej.

Ów to Jakub zbudował w latach 1441 - 1446 kościół parafialny pod wezwaniem Wszystkich Świętych, który konsekrował w 1448 r. biskup płocki Paweł Giżycki. Świątynia była dokładną repliką kościoła parafialnego w Gosławicach, woj. konińskie, (pochodzącego z 1418 - 1426 roku), czyli regularnym, centralnym oktogonem krzyżowym, którego wschodnie skrzydło stanowiło dwuprzęsłowe prezbiterium, zachodnie - kruchtę z chórem muzycznym na piętrze, północne - zakrystię i skarbiec na piętrze oraz południowe - kaplicę św. Anny z pomieszczeniem o nieznanej funkcji. Aneksy wykonano na planie kwadratu (za wyjątkiem zakrystii) i przykryto sklepieniami gwiaździstymi (prezbiterium sześcioramiennym, aneksy czteroramiennym). Pierwotnym przykryciem nawy było ośmiopolowe sklepienie gwiaździste, wsparte na środkowym filarze. W wystroju wnętrza, analogicznie do kościoła gosławickiego, zastosowano detal kamienny. W wizytacji biskupiej z 1609 r. kościół jest wzmiankowany jako otynkowany. W 1744 r. kościół spłonął, runęło również sklepienie nawy. Po długim okresie zaniedbań kościół wyremontowano w latach 1780 - 1786. Założono wówczas drewniany strop, ośmiopołaciowy dach namiotowy zwieńczony wieżyczką na sygnaturkę, przemurowano elewacje i szczyty aneksów (kościół w tej formie widoczny jest na rycinie z albumu Kazimierza Stronczyńskiego z 1851 r., dokładny opis budowli z tego okresu zawierają akta wizytacji biskupiej z 1817 r.). Ostatnia przebudowa kościoła miała zasadniczy wpływ zarówno na jego bryłę zewnętrzną jak i wnętrze. W 1860 r. zrealizowano projekt Radcy Budowniczego Komisji Skarbu Piotra Frydrycha i przykryto ośmioboczną nawę kopułą (projekt znajduje się w AGAD w Warszawie).                                                            

  

Dom Pomocy Społecznej "Nad Jarem" Drugą istotną budowlą miszewską jest dwór - wybudowany prawdopodobnie w 1 ćwierci XX dla Tadeusza Lasockiego. W tzw. stylu dworkowym, murowany, otynkowany, parterowy, ze środkową partią piętrową, na planie prostokąta, z portykiem „w wielkim porządku” od frontu, z dwiema kolumnami podtrzymującymi trójkątny szczyt, od ogrodu dwa ryzality skrajne. Dach czterospadowy. Wokół dworu rozległy park krajobrazowy, założony około połowy XVIII w., przekształcony w wiekach XIX i XX.
funkcjonuje od 1952 roku. Usytuowany jest we wsi Miszewo Murowane, 20 km od Płocka i 80 km od Warszawy. Placówka, w skład której wchodzą 4 budynki, otoczona jest pięknym, starym parkiem. Malownicze krajobrazy mazowieckiej wsi bogate w czyste akweny wodne i lasy, gwarantują pełny relaks i wypoczynek dla wszystkich chcących tu spędzić "jesień swego życia". Dom jest placówką koedukacyjną, w której zamieszkują osoby od 18 roku życia: niepełnosprawne intelektualnie i przewlekle chore psychicznie.


 

Dom "Nad Jarem" zapewnia całodobową opiekę, w tym medyczną, terapeutyczną i rehabilitacyjną, zatrudnia specjalistów terapeutów, rehabilitantów, psychologów, pedagogów, pracowników socjalnych oraz fachowy personel opiekuńczo medyczny. Posiada własną kuchnię, pralnię, gospodarstwo rolne i ogród.
Placówka oferuje całodzienne wyżywienie, w tym dietetyczne: śniadanie, obiad, podwieczorek, kolację. Do wyboru 2 zestawy każdego posiłku (wg gustu mieszkańców).
Ponadto, do dyspozycji Mieszkańców przeznaczone są: świetlice i sale telewizyjne, pracownie terapeutyczne, gabinety rehabilitacyjne, siłownia, kaplica, gabinety fryzjersko - kosmetyczne, 2 kawiarenki, pokoje gościnne dla rodzin odwiedzających.
Dom "Nad Jarem" proponuje atrakcyjne formy wypoczynku: wycieczki krajowe i zagraniczne, obozy żeglarskie, obozy namiotowe, turnusy rehabilitacyjne. Jest także organizatorem imprez sportowych, rekreacyjnych i kulturalnych. Wszystkie mają charakter integracyjny.  
Mieszkańcy Domu korzystają z różnych form usprawniania leczniczego: fizykoterapii, kinezyterapii, hydroterapii, laseroterapii, masażu leczniczego, treningu zmysłów, muzykoterapii, hipoterapii, siłowni.
Na terenie Domu działają Warsztaty Terapii Zajęciowej i pracownie terapeutyczne: komputerowa, stolarska, rzeźbiarska, wikliniarska, malarstwa, rękodzieła ludowego, plastyczna, bukieciarstwa, ceramiki ozdobnej, tkacka, krawiecka, hafciarska, gospodarstwa domowego, muzyczna, fotograficzna, ogrodnicza, hodowlana, doświadczania świata.
Misją Domu jest zapewnienie wszystkim jego mieszkańcom godnego przeżywania życia w rodzinnej atmosferze, samodzielności oraz rozwijanie talentów i zainteresowań.                      

  

     Od wielu lat, przy Domu Pomocy Społecznej "Nad Jarem", działa Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Polskiej Wsi "Razem Lepiej", które zajmuje się pracą na rzecz społeczności lokalnej, w tym dzieci i młodzieży oraz osób niepełnosprawnych.

 

     Zdjęcia i tekst pochodzą ze stron:
       www.bodzanow.pl