KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2017/2018


Rozpoczęcie rocznych zajęć
dydaktyczno - wychowawczych

04.09.2017 r.
 
Zimowa przerwa świąteczna
23.12.2017 r. - 31.12.2017 r.
 
Ferie zimowe  
15.01.2018 r.  - 28.01.2018 r.
 
Wiosenna przerwa świąteczna
29.03.2018 r. - 3.04.2018 r.
 
Zakończenie rocznych zajęć
dydaktyczno - wychowawczych

22.06.2018 r.
 
Dni wolne od zajęć dydaktycznych 10.11.2017 r.
30.04.2018 r.

02.05.2018 r.

04.05.2018 r.

01.06.2018 r.


Ferie letnie
 
23.06.2018 r. - 31.08. 2018 r.