KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2018/2019


Rozpoczęcie rocznych zajęć
dydaktyczno - wychowawczych

3.09.2018 r.
 
Zimowa przerwa świąteczna
23.12.2018 r. - 31.12.2018 r.
 
Ferie zimowe  
28.01.2019 r.  - 10.02.2019 r.
 
Wiosenna przerwa świąteczna
18.04.2019 r. - 23.04.2019 r.
 
Egzamin ósmoklasisty Ustali dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej
Zakończenie rocznych zajęć
dydaktyczno - wychowawczych

21.06.2019 r.
 
Dni wolne od zajęć dydaktycznych 2.11.2018 r.

2.05.2019 r.

Ferie letnie
 
23.06.2018 r. - 31.08. 2018 r.