DOKUMENTY  SZKOŁY


                                                                                                                  pobierz plik
1.

Program Wychowawczy Oddziału Przedszkolnego

     
2.

Program Wychowawczy I - III

     

3.

Program Wychowawczy IV - VIII

     

4.

Program Profilaktyki Oddziału Przedszkolnego

     
5.

Wewnątrzszkolny System Oceniania IV - VIII

     
6.

Regulamin świetlicy szkolnej

     

7.

Regulamin wypożyczania podręczników

     
8.

Karta zapisu dziecka na świetlicę