CIEKAWE  LINKI


 
1. Serwisy edukacyjne dla uczniów i nauczycieli
   
2. Wydawnictwa edukacyjne
   
3. Internetowe publikacje dla nauczycieli
   
4. Encyklopedie
   
5. Prawo oświatowe i awans zawodowy
   
6. Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu
   
7. Kuratoria Oświaty
   
8. Centralna Komisja Egzaminacyjna
   

9.

Karta rowerowa
   

10.

Inne strony
   
   

SERWISY EDUKACYJNE DLA UCZNIÓW I NAUCZYCIELI
  http://www.interklasa.pl
  http://www.eduseek.ids.pl
  http://profesor.pl
  http://www.szkola.net.pl
  www.szkoly.edu.pl
  www.eduforum.pl
  http://www.edukacja.q4.pl
  http://www.edukator.org.pl - aktualności MENiS, scenariusze lekcji, autorskie ścieżki
                                              edukacyjne,
  http://tvgawex.pl/~g504 - konspekty, programy nauczania, systemy oceniania,
  http://www.edu.com.pl - Internetowe Centrum Informacji Edukacyjnej,
  http://www.oswiata.org.pl - międzyszkolna platforma internetowa,
  http://mak.wimbp.lodz.pl/informacja - wyszukiwanie stron edukacyjnych,
  http://interedu.republika.pl - serwis dla nauczyciela - awans, publikacje, szkolenia,
                                            akty prawne,
  http://www.skrypt.pl - serwis naukowy                                                         WYDAWNICTWA EDUKACYJNE
  http://www.wsip.com.pl/Portal - Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne,
  http://www.przedszkola.krakow.pl - Wydawnictwo Bliżej Przedszkola,
  http://www.telbit.pl - Wydawnictwo Telbit,
  http://www.edukacyjna.pl/index.php - Księgarnia oświatowa - książki edukacyjne
                                                                                                                      

 

INTERNETOWE PUBLIKACJE DLA NAUCZYCIELI
  http://www.wsipnet.pl/czasopisma/index.html
  http://republika.pl/edujr/aaprawy.htm
  http://www.nauczycile.end.pl
  http://www.literka.pl
  http://www.edukacja.int.pl
  http://bbart.ath.cx/aaa/default.asp
  http://www.ipe.civ.pl
  http://www.zeszyt.pl/home.php                                                                       

                                                                                                                     
 

ENCYKLOPEDIE
  www.encyklopedia.pl/wiem
  www.reporter.pl/encyklopedia
  www.encykopedia.wp.pl
  www.encyklopedia.interia.pl

                                                                                                                     
 

PRAWO OŚWIATOWE I AWANS ZAWODOWY
  http://republika.pl/awansnet
  http://www.oda.now.pl
  http://www.awans.net
  www.men.waw.pl/kuro-p.htm - Spis Kuratoriów Oświaty,
  http://www.menis.pl/prawo.html - serwis MENiS (karta nauczyciela),
  www.cke.edu.pl - Centralna Komisja Egzaminacyjna,
  http://www.poradniczek.republika.pl - poradniki młodego nauczyciela,
  http://www.vulcan.pl - zarządzanie oświatą, prawo oświatowe
                                                                                                                    

 

MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ I SPORTU
Adres internetowy:    www.menis.gov.pl
e mail:    minister@menis.gov.pl
Adres:    Al. Szucha 25, 00-918 Warszawa
telefon:    (0-22) 628-04-61, 629-72-41
    

Sejmowa Komisja Edukacji, Nauki i Młodzieży
Adres internetowy:    www.sejm.gov.pl/komisje/www_enm.htm
skład komisji:    http://orka.sejm.gov.pl/SQL.nsf/skladkom4?OpenAgent&ENM
Adres:    Sejm RP ul. Wiejska 6
                00-902 Warszawa
telefon:    (0-22) 694-12-99, 694-20-85
                                                                                                           
          


KURATORIA OŚWIATY

Dolnośląskie Kuratorium Oświaty, 50-951 Wrocław, pl. Powstańców Warszawy 1,
tel. (0-71) 340-63-48, fax (0-71) 340-61-08, korespondencja
Kurator: Teresa Kaleta, tel. (0-71) 340-63-36
Wicekurator: Sylwester Waldemar Urbański, tel. (0-71) 343-57-42

Kujawsko-pomorskie Kuratorium Oświaty, 85-950 Bydgoszcz, ul. Konarskiego 1/3,
tel. (0-52) 349-76-06, fax (0-52) 349-76-45, korespondencja
Kurator: Wiesława Tomasiak-Wyszyńska, tel. (0-52) 349-76-06
Wicekurator (p.o.): Jarosław Słoma, tel. (0-52) 349-76-08

Lubelskie Kuratorium Oświaty, 20-950 Lublin, ul. 3 Maja 6,
tel. (0-81) 532-92-81, fax (0-81) 532-98-00, korespondencja
Kurator: Waldemar Godlewski, tel. (0-81) 532-73-10
Wicekurator: Adam Sikorski, tel. (0-81) 532-73-10

Lubuskie Kuratorium Oświaty, 66-400 Gorzów Wielkopolski, ul. Jagiellończyka 8,
tel. (0-95) 721-53-60, fax (0-95) 722-37-26, korespondencja
Kurator: Maciej Szykuła, tel. (0-95) 721-53-60
Wicekurator: Lidia Gryko, tel. (0-95) 721-53-70

Łódzkie Kuratorium Oświaty, 90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 187,
tel. (0-42) 636-34-71, korespondencja
Kurator: Jerzy Posmyk, tel. (0-42) 637-74-17
Wicekurator: Ewa Ziółkowska, tel. (0-42) 636-03-85
Wicekurator: Marian Przybylski, tel. (0-42) 637-70-64

Małopolskie Kuratorium Oświaty, 31-156 Kraków, ul. Basztowa 22,
tel. (0-12) 616-02-83, fax (0-12) 422-00-80, korespondencja
Kurator: Elżbieta Lęcznarowicz, tel. (0-12) 422-99-18
Wicekurator: Roman Kuźniak, tel. (0-12) 422-12-87
Wicekurator: Marek Michno, tel. (0-12) 422-99-17

Mazowieckie Kuratorium Oświaty, 00-0240 Warszawa, Al. Jerozolimskie 32,
tel. (0-22) 826-64-92, fax: 826-64-97, korespondencja
Kurator: Ryszard Raczyński, tel. (0-22) 826-64-92 w. 335
Wicekurator: Lech Poduch, tel.(0-22) 826-64-92 w. 363
Wicekurator: Marian Popis, tel.(0-22) 826-64-92 w. 363

Opolskie Kuratorium Oświaty, 42-082 Opole, ul. Piastowska 4,
tel. (0-77) 452-45-68, fax (0-77) 453-71-92, korespondencja
Kurator: Franciszek Minor, tel. (0-77) 454-21-68
Wicekurator: Jerzy Mormul, tel. (0-77) 452-45-75

Podkarpackie Kuratorium Oświaty, 39-959 Rzeszów, ul. Grunwaldzka 15,
tel. (0-17) 867-11-00, fax (0-17) 867-19-54, korespondencja
Kurator: Stanisław Rusznica, tel. (0-17) 867-11-00
Wicekurator: Joanna Tudrój-Darska, tel. (0-17) 867-11-43
Wicekurator: Mirosław Witold Karapyta, tel. (0-17) 867-11-43

Podlaskie Kuratorium Oświaty, 15-950 Białystok, Rynek Kościuszki 9,
tel. (0-85) 741-58-48, fax (0-85) 741-52-41, korespondencja
Kurator: Zofia Trancygier-Koczuk, tel. (0-85) 741-58-48
Wicekurator: Elżbieta Cilak, tel. (0-85) 741-58-48

Pomorskie Kuratorium Oświaty, 80-810 Gdańsk, ul. Okopowa 23/27,
tel. (0-58) 307-72-65, fax (0-58) 301-80-23, korespondencja
Kurator: Jerzy Kortas, tel. (0-58) 301-46-37
Wicekurator: Krzysztof Weyna, tel. (0-58) 307-73-08
Wicekurator: Jerzy Ochotny, tel. (0-58) 307-75-69

Śląskie Kuratorium Oświaty, 40-032 Katowice, ul. Jagiellońska 25,
tel. (0-32) 207-77-77, fax (0-32) 255-58-25, korespondencja
Kurator: Jerzy Grad, tel. (0-32) 255-21-15
Wicekurator: Jerzy Zawarczyński, tel. (0-32) 255-21-15

Świętokrzyskie Kuratorium Oświaty, 25-516 Kielce, Al. IX Wieku Kielc 13,
tel. (0-41) 344-33-58, fax (0-41) 344-88-83, korespondencja
Kurator: Ryszard Kasperek, tel. (0-41) 344-33-58
Wicekurator: Barbara Piwnik, tel. (0-41) 344-33-58

Warmińsko-mazurskie Kuratorium Oświaty, 10-959 Olsztyn, Al. Piłsudskiego 7/9,
tel. (0-89) 523-26-00, fax (0-89) 527-27-21, korespondencja
Kurator: Janusz Barszczewski, tel. (0-89) 523-26-00
Wicekurator: Waldemar Żakowski, tel. (0-89) 527-22-50

Wielkopolskie Kuratorium Oświaty, 60-967 Poznań, ul. Kościuszki 93,
tel. (0-61) 854-16-61, fax (0-61) 852-31-69, korespondencja
Kurator: Apolinary Koszlajda, tel. (0-61) 854-16-61
Wicekurator: Stanisław Sikorski, tel. (0-61) 852-21-62, 854-15-69

Zachodniopomorskie Kuratorium Oświaty, 71-615 Szczecin, ul. Matejki 6b,
tel. (0-91) 433-76-62, 434-71-52, 433-76-62 w. 250, fax (0-91) 433-93-04, korespondencja
Kurator: Jerzy Waldemar Kotlęga, tel. (0-91) 434-71-52
Wicekurator: Kazimierz Pachciarek, tel. (0-91) 721-53-70
Wicekurator: Grażyna Bychawska, tel. (0-91) 721-53-70
                                                                                                                   
   
 

CENTRALNA KOMISJA EGZAMINACYJNA
Adres internetowy:    www.cke.edu.pl
e-mail:    ckesekr@cke.edu.pl
Adres:    ul. Łucka 11
              00-842 Warszawa

telefon:    (0-22) 656-38-00
fax:    (0-22) 656-37-57

Wydział Sprawdzianów dla Uczniów Szkół Podstawowych:     (0-22) 656-38-23
Wydział Egzaminów dla Uczniów Gimnazjów:     (0-22) 656-37-98
Wydział Matur:    (0-22) 656-37-18
Wydział Ewidencji Egzaminatorów i Programów Doskonalenia Nauczycieli:
(0-22) 656-38-33

Wydział Badań, Analiz i Ewaluacji:     (0-22) 656-37-47
                                                                                                                                                     
    
 

KARTA ROWEROWA

TESTY NA KARTĘ ROWEROWĄ
        http://www.karta-rowerowa.prv.pl/
       
WYCHOWANIE KOMUNIKACYJNE
        http://www.wychowaniekomunikacyjne.pl/index.php?testy
        http://dlugomilowice.republika.pl/Piotr/karta_rowerowa.htm

 
INTERNETOWE STRONY ROWEROWE
       
http://dlugomilowice.republika.pl/Piotr/linki/linki.htm
                                                                                                              
  
    

INNE STRONY
  http://www.cmppp.edu.pl - centrum metodyczne pomocy psychologiczno-pedagogicznej,
  http://www.koweziu.edu.pl - Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej,
  http://www.edukacja.aliensystem.com - program wspomagania rozwoju dziecka,
  http://www.ides.edu.pl/schoolnet.htm - łączność sieci edukacyjnej Europy, pomaga wyszukać partnerów w projektach,
 
http://www.synapsis.pl/- strona poświęcona pomocy psychologicznej,
  http://www.logopedia.pl - centrum pomocy logopedycznej,
  http://www.filmy.ptm.edu.pl - fragmenty filmów edukacyjnych polecanych przez MENiS,
  http://www.vulcan.pl/badania - oświata w liczbach, statystyki, porównania Polski z innymi krajami.