Czekamy na Twój list!   miszewo@wp.pl                                      ul. Szkolna 2, 09-470 Bodzanów, tel. (24) 260-60-17

   

Szkoła Podstawowa


Poznajmy się:

Rada Pedagogiczna
Rada Rodziców
Uczniowie
Samorząd Uczniowski

Z życia szkoły:

Koła Zainteresowań
Uroczystości Szkolne
Nasze Wycieczki
Konkursy
Nasze osiągnięcia

Polecamy:

Publikacje
Prezentacje
Artykuły Prasowe
Filmy

Inne:

Dokumenty Szkoły
Sprawdziany VI

  o2u.pl -
darmowe liczniki
LICZNIK ODWIEDZIN

        STRONA GŁÓWNA                   
Copyright © 2005 - 2014  I. Jóźwiak, E. Golatowska   ☺ www. zpomiszewo.pl